et | en

Eesmärgid ja põhimõtted


Klientide rahulolu

Meie töö ei ole võimalik ilma klientide rahuloluta. Selle saavutamiseks suhtleme me aktiivselt oma klientidega ning tagame ülevaate projekti edenemisest süsteemi vaheversioone kasutades.

 

Professionaalsus

Meie firma tuumiku moodustavad pikaajaliste kogemustega IT spetsialistid. Me oleme edukalt osalenud nii kodumaistes kui ka rahvusvahelistes projektides. Meie eesmärk on tagada ka uute töötajate kõrge professionaalsus.

 

Kvaliteet

Meie teenuse argumendiks ei ole hind. Pakume oma klientidele kvaliteetset kõrge lisandväärtusega teenust.

 

Vastastikune pikaajaline koostöö

Valime koostööpartnereid hoolikalt. Suhetes klientidega eelistame pikaajalist vastastikku kasulikku suhet.

 

Vastutustunne ümbritseva suhtes

Propageerime efektiivset ressursikasutust ning hooliva äritegevuse põhimõtteid

 

Töötajate arengu tagamine

Me tagame töötajatele kaasaegsed töövahendid ja meeldiva töökeskkonna. Me julgustame õppimist ning uute ja innovaatiliste vahendite ning metodoloogiate kasutamist.