et | en

 Organisatsioonid sõltuvad suurel määral infotehnoloogiast - uute teenuste õigeaegne käiku laskmine, erinevate ärimudelite toetamine ja kulude minimiseerimine. Samal ajal suurendavad ühinemised, ülevõtmised ja globaliseerumine IT-süsteemide keerukust, muutes nii kulud kui turule toomise aja halvemini ennustatavaks. See trend mõjutab tugevalt meetodeid, kuidas efektiivset ja tõhusat testimist organiseerida tuleb. Tavapärane kättetoimetamise-põhine testimine ei paku enam nõutud äritulusid. Seetõttu on organisatsioonid liikumas tulemustepõhise testimise poole kus kasutakse uusi kättetoimetamise viise, kaasa arvatud offshore-pakkumisi ja allhankeid.