et | en

Valmistame spetsiaaltarkvara vastavalt vajadusele - seega on meie klientideks keskmised ja suuremad ettevõtted. Teostame keerulisi infosüsteeme nii äri- kui muu spetsiaaltarkvara osas. Keskendume tänapäevastele internetipõhistele lahendustele. Tarkvaraarenduses kuulub meie kompetentsi kogu ahel alates kliendi vajaduste väljaselgitamisest kuni tarkvara valmistamise ja järelhoolduse ning toe pakkumiseni. Omame pikaajalist kogemust ning oleme seega teadlikud tarkvaraprojektidega kaasnevatest riskidest. Kasutame toimivaid projektijuhtimis-, arendus-, ja testimismeetodeid saavutamaks soovitud tulemused õigeaegselt ning optimaalsete ressurssidega. Edukas tarkvaraprojekt põhineb headel arendus- ja programmeerimismeetoditel ning professionaalsel personalil. Meie tarkvara tootmisprotsess on täielikult dokumenteeritud ja järgib kõiki heakskiidetud tarkvara tootmise standardeid. Arenduses kasutame kaasaegseid, kuid kontrollitud tehnoloogiad.